Dobré rádio Prešov

NOVINKY

Financie

Relácia Na aktuálnu tému - Financie bude pravidelne poslucháčov oboznamovať s aktuálnymi informáciami zo sveta financií. Berie si za cieľ poskytovať základné informácie z finančnej gramotnosti v spolupráci s finančnými inštitúciami. Pomôcť pri výbere pôžičiek (ako sa v nich zorientovať, na čo si dať pozor, na čo sa zamerať a čo porovnávať, kedy je vhodné po pôžičke siahnuť a podobne...), prehľad poistení (zorientovanie v problematike, ktoré produkty sú pre koho vhodné...), zabezpečenie budúcnosti v rámci finančnej politiky domácnosti a poskytnutie praktických rád - ako na financie.

Relácia prezentuje jednotlivé firmy, ktoré ponúkajú služby v oblati finančníctva, poisťovníctva a investovania.

V relácii budú jednotlivé firmy prezetovať informácie o svojich produktoch, ktoré Vás budú v zrozumiteľnej a dostatočnej forme informovať o všetkých apektoch finančných a investičných produktov a ponúka tiež vhodné riešenie Vašej finančnej situácie. 

V prípade poskytnutia darčekov, prípadne zliav na produkty bude vyhlásená súťaž, ktorú Vám budeme avizovať vopred, v upútavke pred reláciou.

Reláciou Na aktuálnu tému - Financie Vás bude sprevádzať Andrea Čusová.

Vaše otázky, podnety a názory môžete zasielať na e-mailovú adresu:

financie@dobreradio.sk

alebo na prešovské telefónne číslo:

051-2302903