Dobré rádio Prešov

NOVINKY

Kaleidoskop 2

V relácii Na aktuálnu tému - Kaleidoskop Vám ponúkame zaujímavosti na aktuálnu tému.

Svoje podnety, nápady, otázky a pripomienky môžete zasielať na e-mailovú adresu:

kaleidoskop@dobreradio.sk

alebo nechať odkaz na telefónnom čísle:

051-2302903