Frekvencie Dobrého rádia

 • 88,9 MHz | Liptovský Mikuláš
 • 95,0 MHz | Trenčín
 • 95,1 MHz | Považská Bystrica (spustenie onedlho)
 • 98,0 MHz | Ružomberok
 • 104,1 MHz | Nitra
 • 104,1 MHz | Prešov
 • 104,2 MHz | Domaša (spustenie onedlho)
 • 104,5 MHz | Košice (spustenie onedlho)
 • 106,3 MHz | Martin
 • 106,4 MHz | Čadca
 • 106,4 MHz | Nové Mesto nad Váhom
 • 106,4 MHz | Prievidza
 • 106,5 MHz | Žilina
 • 107,0 MHz | Bratislava
 • 107,3 MHz | Poprad (spustenie onedlho)
 • 107,7 MHz | Dolný Kubín