Frekvencie Dobrého rádia

  • 95,0 MHz | Trenčín (spustenie onedlho)
  • 98,0 MHz | Ružomberok (spustenie onedlho)
  • 104,1 MHz | Nitra
  • 106,3 MHz | Martin (spustenie onedlho)
  • 106,4 MHz | Čadca (spustenie onedlho)
  • 106,4 MHz | Nové Mesto nad Váhom (spustenie onedlho)
  • 106,4 MHz | Prievidza (spustenie onedlho)
  • 106,5 MHz | Žilina (spustenie onedlho)
  • 107,7 MHz | Dolný Kubín (spustenie onedlho)